Menüü

Huvikool

Pikakannu Huvikool  on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sh oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.
Õppe- ja kasvatustöö peamisteks eesmärkideks on avastada ja arendada õpilaste loomevõimeid, tutvustada pärimuskultuuri olemust ja kokkupuutepunkte tänapäevasega ning  arendada õpilaste teadmisi ja oskusi erinevates pärimuskultuuri valdkondades. 
Tähtis on tekitada ja säilitada õpilastes vaba õpitahe, huvi ümbritseva kogukonna ja laiemalt maailma vastu, valmidus loovaks tegevuseks ja tahe ning julgus ennast teostada. 
Pikakannu huvikooli põhiülesanneteks  on  

  • aidata õpilastel teadvustada kultuuri järjepidevust ning märgata ja kogeda pärimuskultuuri erinevaid ilminguid tänapäeval. Toetada lapse identiteedi kujunemist.
  • aidata õpilasel tema eelteadmistest, võimetest ja huvidest  lähtuvalt iseseisvalt mõtestada enda tähtsust traditsioonide kandja ja loojana
  • aidata kujuneda isiksusel, kes arendab ennast ja aitab tulevikus ise ühiskonna arengule kaasa, määratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, tuleviku eest vastutajana.
  • luua  oma tegevuse kaudu ainulaadne keskkond noorsoo arenguks,  toetudes eestlaste ajalooliselt oluliseks kujunenud traditsioonidel ja teadmistel igapäevaelus toime tulla. Lähtudes demokraatiast ja kogukonna koostööst,  kujundavad koolielu õpetajad, õpilased ja lapsevanemad üheskoos.
  • Toetada huvihariduse andmise kaudu Eesti kultuuri ja sporditraditsioonide, tehnoloogilise arengu ja keskkonna jätkusuutlikkust ning paikkondlike traditsioonide arengut
Perioodil 01.12.2013 - 28.02.2015 toetab Pikakannu Huvikooli arendamist Kodanikuühiskonna Sihtkapital. KÜSk toetab keraamikastuudio, orienteerumise, spordi-ja lauluringi ning keraamikaahju, elektriklaveri, kitarride ja parmupillide ning  muusikakeskuse soetamist. Huvikooli õpilased saavad õppida mäesuusatamist ning käia õppereisidel Piusa keraamikas ja Emmaste Noortekeskuses.

Eesti English Русский
 Uudised (20)Uudiste arhiiv