Menüü

Uudised

16/11/2015 15:51  Allkirjade kogumine

Reedel, 13.novembril allpool kirjeldatud allkirjade kogumine lõppes.
Aitäh kõigile, kes meid toetasid!


Hea Pikakannu Kooli sõber!

Vajame Sinu abi nüüd ja kohe!

Pikakannu Kool  on erakool, sest meie kohalik  omavalitsus ei olnud nõus oma laste jaoks seda kooli ülal pidama. See on lihtsalt juriidiline vorm selleks, et pakkuda oma kogukonna lastele haridusteenust kodulähedases koolis – kogukonnakoolis.
HTM on välja käinud seaduseelnõu, millega tahetakse ära võtta erakoolide õpilastelt võrdsus munitsipaal- ja riigikoolidega. HTM-i eelnõu diskrimineerib ilmselgelt erakoolis õppivad lapsi ja nende vanemaid.
Petisioonile, mis asub lehel http://petitsioon.ee/riik-peab-suhtuma-laste-haridusse-vordselt ootame kõigi meie lapsevanemate ja toetajate allkirju.
Palume teil see petitsioon läbi lugeda ja võimalusel allkirjastada. Selleks on 2 võimalust:
1)      Digitaalselt (samal aadressil)
2)      Paberkandjal koolis .
Dokumendid on meie õpetajate toa suurel laual
Lisaks petisioonile on kavandatud hulk teisi tegevusi. Nende kohta saate lugeda lehelt www.avalikultharidusest.ee
See, kuidas HTM on asju ajanud kiirustades, sihtrühma ignoreerides ja nüüd siis meid ka sildistanud ja mõistetega hämanud, vajab vastust.
Iga laps ja iga lapsevanem on tähtis
ja meist ei või lihtsalt niisama üle sõita!

Erakoolide esindjad on mitu kuud püüdnud HTM-iga läbi rääkida, kuid see ei ole andnud tulemust. HTM-il on ainult üks lahendus: ühtegi alternatiivi ei kaaluta ja meid,
keda see seadus otseselt puudutab, kuulda ei võeta.
Erakoole sildistatakse, et erakoolide tegevustoetus sööb ära õpetajate palgaõusu -  see on ilmselge vale. Õpetajate palgatõus, mis on osa haridustoetusest, on hoopis teine eelarve rida kui tegevustoetus. Lisaks on erakoolide õpilasi 5% kogu Eesti õpilaskonnast ja see on eksitav ning demagoogiline võte,
et see väike osa võtab ära enamuse ressursist. 
HTM-i retoorika, et erakoolidele makstakse kõik kinni ja siis nad saavad veel õppemaksu võtta, on samuti täiesti vale.
Erakoolide lapsevanemad peavad üleval koolimaja ja kooli tugiteenuseid oma vahenditest, jättes selle summa KOV-i ja riigi eelarvesse. Teiste sõnadega - lastevanemate õppemaks, annetused, projektirahad, üritustega teenitud rahad on see osa, mis munitsipaalkooli puhul tuleb KOV-ilt või keskvalitsuselt lisaks haridustoetusele ja tegevustoetusele.
Maksumaksjale on erakool täna odavam kui munitsipaal-või riigikool, sest erakoolide lapsevanemad annavad oma raha ja tööpanust haridusse juurde. Meie erakoolide lapsevanemad osalevad aga samal ajal solidaarselt, läbi oma maksude, kõikide Eesti koolide kulude katmises ja maksvad oma isiklikust eelarvest ka veel oma laste kooli ülalpidamiseks juurde. 
HTM-i  plaan näeb ette, et meie panus veelgi suureneks, aga see on lisaks ebaõiglusele ka paljudele lapsevanematele ülejõu,
me lihtsalt ei suuda rohkem maksta ja panustada. 
See, et erakoolides õpivad enamasti varakate inimeste lapsed ning las need varakad maksavad oma lapse hariduse ise kinni, on arvatavasti kogu selle HTM-i demagoogia juures kõige valusam. Tegelikult on suur osa erakoole just väikesed koolid, mida peavad MTÜ-d (haridussilm.ee statistika järgi on erakoole Eestis 56 ja nendest 40 on mittetulundusühingud).
Meie kooli õppemaks on 35 eurot kuus. Meie kooli vanemad on väga erineva majandusliku taustaga ning
nad on teinud oma pere-eelarves valikuid,
et lapsed saaks meie koolis õppida.
See on meie teha, millises riigis me tahame elada, see on meie teha, et meie häält võetakse kuulda ja kui selleks on vaja koguda allkirju või marssida Toompeale, siis seda me ka teeme.
Lisaks on erakoolide lapsevanemad ette valmistamas alternatiiveelnõud ning eelnõu seletuskirja, ehk siis me teeme HTM-i tööd, aga me oleme selleks valmis, sest me tahame,
et meie koolid jääks püsima. 
 Sinu panus ja allkiri loeb!

 


Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

Eesti English Русский
 Uudised (20)Uudiste arhiiv